Even voorstellen

Mijn naam is Monique van Zoelen. Ik ben gecertificeerd coach, ambulante zorgbegeleider, Remedial Teacher en huiswerkbegeleider.  Monique van Zoelen
Als ik mijn opleiding Toegepaste Psychologie heb afgerond, mag ik mezelf ook nog Toegepast Psycholoog noemen.

Lessons4you maakt bijzonder normaal en normaal bijzonder.

Dat is de slogan van Lessons4you die eigenlijk alles in één zin samenvat. Mijn kracht zit hem in de manier van communiceren en benadering. Mijn communicatie is open, eerlijk en direct. Daarnaast zet ik mijn empathie, humor, intuïtie en levenservaring in om jou steeds een stap verder te helpen. Iedereen is uniek. Daarom is ieder traject bij Lessons4you maatwerk en sluit deze aan bij jouw behoeften.

Special Educational Needs

Binnen het onderwijs is er soms te weinig tijd om een kind met een (ernstig) leerprobleem te helpen. De wil is er zeker wel, maar de tijd en middelen vaak niet. Hierdoor komen deze kinderen nog verder achter te lopen en is een gebrek aan zelfvertrouwen merkbaar. Door deze ervaringen als leerkracht besloot ik de Master SEN (Special Educational Needs) te volgen, met als afstudeerrichting Remedial Teaching. Deze opleiding heb ik in 2008 succesvol afgesloten.

Coaching en Counseling

Sinds 1 mei 2014 ben ik gestart met de 4-jarige opleiding Toegepaste Psychologie, met als afstudeerrichting Coaching en Counseling. Mijn Propedeuse heb ik al behaald. Door deze opleiding ben ik nog beter in staat om kinderen en hun ouders te begeleiden op school en bij Lessons4you. Verder blijf ik mezelf altijd ontwikkelen en volg ik door het jaar heen vele cursussen en scholing.

Registraties

Ik ben geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) onder registratienummer 100024483. Ook ben ik lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers en NBTP (Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie). Daarnaast ben ik ook geregistreerd bij het NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Om hier geregistreerd te zijn volg ik extra scholing en heb ik ieder kwartaal een intervisiebijeenkomst met andere coaches. Ook ben ik gecertificeerd coach voor de training ‘Ik leer anders’ voor beelddenkers.
Logo_SKJ_jeugd

Vergoede zorgtrajecten

Sinds maart 2017 werk ik als onderaannemer van Stichting Inzet voor Zorg. Hierdoor kan ik nu vele kinderen en hun gezinnen coachen en begeleiden met hun problemen en vraagstukken. Zij komen bij mij binnen via Centrum Jeugd en Gezin of de huisarts. Daarna vragen we een vergoed begeleidingstraject aan bij de gemeente. Ik blijf mezelf ontwikkelen en volg regelmatig trainingen. Ook heb ik elke maand minimaal 2 intervisiemomenten. Elk jaar krijg ik een uitgebreide audit van Stichting Inzet voor Zorg. Ik blijf up-to-date over allerlei onderwerpen zoals beroepsethiek, de AVG (de nieuwe privacy wetgeving) etc.

Loopbaan in het onderwijs

  • 2004 – 2008 Reguliere basisschool, groep 7/8, in Stavenisse.
  • 2008 – 2009 In het REC4 onderwijs, met moeilijk lerende kinderen met een gedragsstoornis, in de leeftijd van 12 t/m 19 jaar, in Breda.
  • 2009 – 2014 In het REC3 onderwijs, met zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar, in Roosendaal & Bergen op Zoom.
  • 2014 – 2016 Reguliere basisschool, in Roosendaal. Ik vervulde daar een LB-functie.
  • 2016 – 2017 Remedial Teacher op een reguliere basisschool van LPS, in Bergen op Zoom. Hier begeleidde ik, kinderen individueel of in kleine groepjes, die extra hulp kunnen gebruiken, omdat de reguliere lestijd niet toereikend is om voldoende te scoren op de cito-toetsen. Daarnaast ondersteunde ik de leerkrachten, zodat zij wisten hoe ze de desbetreffende kinderen ook tijdens de reguliere lestijd extra konden begeleiden.
  • 2014 – 2018 De A-pool van LPS, in Bergen op Zoom. Op deze manier kom ik op vele scholen binnen alle groepen. Ik blijf zo goed op de hoogte wat er allemaal speelt binnen het huidige onderwijs op alle scholen in de regio.

Ik krijg zoveel energie van het begeleiden van kinderen en volwassenen, zodat hun zelfvertrouwen weer toeneemt en hun (leer)problemen afnemen.